PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: YO, VIEJA

Anna Freixas

Comprar
Gratuït
DURADA:  60
Dissabte 21 de maig | 12:00 h

Activitat relacionada amb el projecte Diver(SOS)

Anna Freixas és una es­criptora feminista que ha fet recerca durant anys sobre l’envelli­ment de les dones, la coeducació i el feminisme i l’evolució de la recerca i la docència en psico­logia des d’una perspectiva de gènere. El passat 2021 va escriu­ re el llibre Yo, vieja, un conjunt d’apunts de supervivència per a éssers lliures.

Aquest és un recorregut pels drets humans a la vellesa i, concreta­ment, pels drets de les dones, sintetitzats en els tres principis que a Anna Freixas li semblen fonamentals a l’edat major: la lli­bertat, la justícia i la dignitat. Per tant, aquests apunts de super­vivència estan pensats per a la nova generació de velles que van estrenant llibertats, per a les que mantenen la seva dignitat, per a les ancianes que mentre es des­placen pel calendari són capaces d’esbroncar la vida i les relacions quotidianes amb perseverança i agudesa.

Aquest llibre pretén ser una re­flexió i un divertiment sobre un assortiment de petites coses que en aquest moment de la vida ens la poden amargar o, per contra, fer-nos-la més fàcil. Una mena de focus per il·luminar situacions de la vida quotidiana que creiem tan normals, que no les consi­derem importants i que, tanma­teix, constitueixen el gruix de la discriminació i el rebuig social envers les persones grans, úni­cament pel fet de ser-ho.

 

Freixas també intenta visibi­litzar determinats factors que consoliden els estereotips que la societat té sobre les veteranes. Yo, vieja és un cant a la llibertat i la desimboltura, a la vellesa confortable i afirmativa. Amb la pretensió que entre totes acon­seguim viure una edat més gran elegant, relaxada i ferma.

Dissabte
21
mai